העיניים שלך, המחשבות שבך, הדיבור האמיתי שלך, החום שבלבך, אותך אני אוהבת. הצלילות שלך, החדות שלך, האמת שבך, הפשטות שלך, אותך אני אוהבת. ההבנה שלך, ההערכה שלך, ההקשבה שלך, השקט שבך, אותך אני אוהבת. הרצונות שלך, המטרות שלך, ההצלחות שלך, הרגש שבך, אותך אני אוהבת! לו רק ידעת כל זאת, אולי גם אתה היית אוהב אותי....