המילים שגרמו לי לשנות את מבט עיניי אמרו לי היום להפוך כיוון הסברת לי פעם שזה לא בכוונה היום אתה כבר לא מסביר חזרתי על עקבותיי לחפש אותך במקום שהיית שהייתי שהיינו צדק מי שאמר שאי-אפשר להחזיר את הגלגל ואני לא האמנתי. חזרתי כדי לא למצוא באתי עם תקווה בעיני'י וחזרתי עם מילים שגרמו לי לשנות את מבט עיני'י.