אתה-

אילן חזק, רם יציב וגבוה,

עומד איתן, אך צנוע,

מלא בחיות, מלא בעצמה ובאהבה,

משרה את כוחך על כל הסביבה.

 

אני-

עלה קטן, רך וקטיפתי,

היונק ממך את כל חיותי.

אני קשור אליך ובך אלני שלי,

בכל נימי נפשי, בכל הוויתי.בכל כולי

 

אבל באה הרוח-

רוח החיים, רוח השינויים,

,נעתקתי ממך בכוח

בסחף, בכאב, בעינויים,

 

וניסיתי להיאבק ברוח הסוחפת,

צעקתי,  התפתלתי, ניסיתי להתנגד,

אבל לא יכלתי על הרוח השורקת,

ואני רואה את אילני מתרחק מנגד,

 

עכשיו אני מונח אי שם בפינה,

ללא כל חיות, בבדידות נוראה,

קמל לאט לאט, בקור, בצינה,

נשבר, מתפרק ללא תקנה.

 

געגועי מכרסמים בי וגואים,

אל אילני הגאה האוהב האהוב,

עורקי היבשים שהיו רעננים,

.המתייבשים בגלל אותו משב רוח עצוב