בימים כאלו, שהכל כל כך אפל, שכחנו מזמן- מה למדנו לקבל, שכחנו מה זה להתבונן- למדנו רק להתאונן. שכחנו מהם דשא, פרח, עץ- למדנו לפחד מלהתפוצץ. שכחנו מהם ורוד, תכלת, סגול, אפור- למדנו רק על אדום ושחור. שכחנו מזמן לחייך ולצחוק- למדנו להניד ראש ולשתוק. למדנו לשכוח- אז שכחנו כל מה שלמדנו....