נכון, נפרדנו בצורה טובה, בלי כעס, בלי מריבה, אמרת שזהו, שנגמר, שכל הרגש, החברות, הכל נגמר, לא כל כך הבנתי, אבל הסכמתי, לא דברתי, לא התגוננתי, בשבילי, מילה שלך- היא מילה, אני לא אערער, לא אגיב בשלילה, קולך עדיין מהדהד, ראשי סחרחר- אני אוהב אותך, אבל זה נגמר. אני מעריכה אותך מדי כדי לכעוס, אוהבת אותך מידי כדי למאוס, לא אפריע לך, לא אתקשר, לא אכעס, לא אבוא יותר, אבל אתה חשוב לי, אתה יקר לי, וכל כך כל כך חסר לי! למרות שאני לא יודעת מה הסיבה, אני כאן, מחכה, ממתינה לאהבה