בין רצוי למצוי בגימטריה כסף.....     סתם אירוניה משעשעת....