נביעה ברייל

נובעת מהכל מתוך אדי המלחמה.

לניכַר

איזה עולם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה