נביעה ברייל

נובעת מהכל מתוך אדי המלחמה.

ועדיין רציתי בְּךַ

גם אם בתוכי בעורת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה