נביעה ברייל

נובעת מהכל מתוך אדי המלחמה.

גֵר

בסחרור חושים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה