נביעה ברייל

נובעת מהכל מתוך אדי המלחמה.

נטפתי מור

דְרוֹר וּקְציעוֹת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה