נביעה ברייל

נובעת מהכל מתוך אדי המלחמה.

קוץ ממולא בשמנת מתוקה

הזדמנות לאהוב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה