נביעה ברייל

נובעת מהכל מתוך אדי המלחמה.

צאו מהקלח לכו אל עבר הירדן

איזה עולם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה