ניפגֵש בספטמבר כשמעט יתקרר זו הרוח תבשׂר ניפגש בַּקפה שמעט יעורר ושוב נרגיש בְמגע שאומר אהבנו.