הללויה לעולם הללויה תדפקו את כולם במילה אחת בודדה הפה קורא בלי הפסקה והולך גם הוא אל העולם הבא - - - הללויה כל אחי הללויה שוחים מול פני אל עבר רקיע ההרים קורא צועק בלי כל מילים והולם לבי איזה עולם