נגיעה חשמל בכפות ידינו אש מסממת את כל החושים ממסטלת... אצבעות הרואין האלו שלך מגע L.S.D ממכר וריח משכר, משקר אני מאבד את עצמי... וברגע אחרי שוב נרתע ממגעך נרתע מעצמי שונא את זרועי האחת שפתיי, אבריי שככה בוגדים בי הולך קורע אותי ממך בוכה בפנים (אף דמעה, אף פעם רק בפנים) יודע שההוא שהינו אני כבר אבוד, מכור, ולא יעזוב את הסם שלו אותך... יבוא מחר וייגע ואחר כך יבכה כל הלילה במיטה, לבד. ואמא תבכה בחדר השני