לא ידוע לא מוכר בין שליחות לרוגע איננו שותף לבניית הזמן לבניית השקיעה הטובעת בים הדאגות. לא חשוב לא קבוע בין רגישות לניכר לוקח שניה מחייו מעלעל בשפתיו היבשות למים הסדוקות מדאגה לחלומות הנוטשות אותנו פֹּה.