שטחיות חושים מדרדרת אלפיים ושלוש שין הא בין האתמול למחר בין חיפוש לאובדן שליחות. תפיסת מקום וזמן. הזמן איננו. זמן הוא מקום מקום להתפלספות בין עבר והווה סטואציה של חומר שלא תחלוף. - - - זמן מדוד הוויתי מוחשי עוֹבֵר. "אל תתנו לבנאליה להיות בנאליה".