גנבתְ לי את נאד הדמעות ליקטתְ אחד אחד מהדשא וברחת. ניסיתי לרדוף אחרייך, לקחת את שלי. ואת רצת עם הרוח נעלמת בשבילי הערפל שהקפיאו רגלי לבלי נוע. מביט בך נעלמת. גנבת לי את נאד הדמעות שיפצת אחד לאחד יהלומי זוהר בתוך צנצנת חימר. חיבקת אותם בין זרועותיך והוספת כמה משלך שהתערבבו בשלי. נשקו אחד לאחד הסתובבת ופנית לדרכך. נותרתי צמא.