לא יוצרת מדרגה ראשונה

הייתי רוצה להיות מהאנשים האלה, שיוצרים. שכותבים. שיכולים להביע את עצמם בחופשיות.

כדור החיים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה