שן בי רגע בוערת עד שבתוכי נסגרת רק מילה מעברית חודרת- - אין לי פנאי לשטויות שלךַ NO FENS .