אין לי ארץ אחרת גם אם בתוכי בוערת רק מילה צרפתית אומרת אלוקי אין נשמתי בגוף נכה בלב בוכה כאן הוא ביתי לא אשקוט כי ארצי שינתה את מדיה לא אברח לה אזכיר לה אמלמל בראשיה עד שתפקח את עיניה אין בי ארץ אחרת גם אם תקוותי בוערת רק מילה ערבית חודרת אלוקי מוות להם בגוף בוער בלב חבר כאן הוא ביתי לא אכנע כי אוהבי שינו את פניה עד שתפתח את גבוליה .....