אל תיתני לזה לסחוף אותך. יושבת, מרפקים מונחים על שולחן אוחזים את תלתלי הגולשים אל עבר שפתי ה לוחשות אל תתני. זה יסחוף אותך. אויר הקיץ מדגדג את עורפי קורא לי לשלום, מֵעיר את ה- - מלמול הזה ההודף גורף אותי * פכפוך מים חד מקפיץ אותי משרעפי "אל תשפוך את זה ניתאי!" "אל תשפוך לי את הכל עד שניקיתי פה!!" הכל מבעבע בתוכי. אוי- - לאן נעלם התלתל.