קוץ ממולא, בשמנת מתוקה. חוֹדֵי תיל בפרחים אדומים . טפטוף בינות הרי האַלְפִּים בַּקוֹר, חד כתער קר כקרח ה נ נ ע ץ בשלג הלבן, הרך המלטף פני מלאך בוכה- בִּשתיקה הצווחת בקול מהדהד רקיעים. דמעות מלאך היורדות, נוטפות על ק ו ץ ממולַא, בשמנת מתוקה.