אמרתי לך שפיללתי שנים שרק תאמר לי ואתה הסת מלשמוע "רציתי" אמרתי, שתאמר לי מה חשבת באותו רגע מחושמל כש ישבנו אחד מול עיני-השֵד של השני ואתה רק אמרת ש כדאי שתלכי. חזרת על אותו משפט תמיד באותו הרגע. ואני קראתי בךַ משהו אחר. אני רוצֶה אותַךְ אבל תמיד תהיתי- - מה בדיוק אתה רוצה. לא הוצאת מילה. לא הנדת עפעף ולוּ רק לרמוז רק נשכת את שפתך התחתונה כאומר, רק דבר אחד אני רוצֶה. ולא התנגדתי, ולא אמרתי מילה. וּלבַסוף כשיצאתי מתוך- - ידעתי. אתה ואני פספסנו הזדמנות לאהוב.