ציפור נודדת

נודד לי ממקום למקום. מחפש.

הוא

את

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה