ציפור נודדת

נודד לי ממקום למקום. מחפש.

נשמתי

ערפל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה