ציפור נודדת

נודד לי ממקום למקום. מחפש.

משיח כבר כאן

את

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה