ציפור נודדת

נודד לי ממקום למקום. מחפש.

נשמתי

גלות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה