מתכרבל מול זגוגית נוטפת בחיקה של הנחמה חוֹמהּ רוֹקֵע בלבי מחוץ לה קרה וצינה באשר נגע לא יוסיף קוֹם את אשר גדע לא יוסיף לחלוֹם