המלך מידאס

אדם נמדד על פי סוג ההומור:המדריך לטרמפיסט וחבורת מונטי פייטון

טביעת אצבע

התבטלות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה