המלך מידאס

אדם נמדד על פי סוג ההומור:המדריך לטרמפיסט וחבורת מונטי פייטון

ע"ע

הנגלות לנו ולבנינו עד עולם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה