ישבנו אני והעפרון והוא כתב בשמי כתב מילים- מילים על עצמי כתב וכתב, בסוף לא זיהיתי שאת התמונה שצייר ציירתי אני, שבדיוקן הסיפור מצויירת נשמתי