איך איש אחד שמח בלטיפה נוגע בנימים רדומים בנפשי, אולמות אפלים שפעם עוד היו בשימוש בליבי מוארים באור חדש הבוקע ממעקי ליבו של איש אחד שמח איך הוא נוגע בנקודות הרגישות סערות בליבי מלא אולמות חשוכים אפלים מחכים להאיר וגם נר קטן מצליח להאיר חלל שחור בלב