אני במזרח ואת במערב מושיטים ידיים זה לזו אוחזים בפרקי אצבעות אוחזים אחד בשני רק לא להרפות אני במזרח ואת במערב אוחזים ידיים זה בזו מנסים לגשר על מרחק על פרקי זמן עד שפרקי האצבעות... אני במזרח ואת במערב האחיזה מתרופפת לא עומדים בפרץ רוחות הגולה נופפתי לשלום ביד שהרפתה 'שלום' צעקתי אליך בכל כוחי צופה בך עפה ברוח הגלות 'עוד נתראה' ייבבתי וקיוותי שנפגש בעתיד בארץ ההיא