עומדת מולי זרה במראה לא מכירה, לא מבינה עיניים תמימות, חיוך מביוש ילדה בתולית איבדה את עצמה. תירוצים נושנים, חוזרים לה בלב שמעתי הרבה וידעתי כאב רואה ממולה גוף כה חשוף לא מרוצה מכל הטירוף. מתי נהיה כל כך מסובך עכשיו היא תהיה גם בלי אף אחד עומדת מולי זרה במראה מתי, הו מתי איבדתי אותה?