אני מאמין שהרֶבִּי הוא המשיח, אני מאמין שהנח נח זו סגולה נפלאה. אני מתכתב עם הרבי באגרות קודש, שואל מה נשמע, מתעדכן, תולה סטיקר של 'אל תדאג- הכל לטובה'. אני מאמין ברב קוק שאמר שמדינת ישראל היא אתחלתא דגאולה. אני מאמין בחזון איש שאמר שמדינת ישראל היא סיפא דגלותא. אני מאמין ב'כללות ישראל' ב'ארץ ישראל' וב'רוח האומה המאוחדת'. אני חסיד ברוחי ומתנגד בנפשי הולך לעונג שבת אצל הרב ולומד בעיון את הגר"א. נשמתי רוצה הכל, כוללת היא את הכל, הטוב הרע ומה שבינהם, מתחברת היא לכל אחד בדרכה המיוחדת, אך עדיין לא מצאה מקום לשבת.