אשר ממנו נבעו כל תהומות עולם שממנו הוּשתו איילות קלות בדרך כסם חיים מרוה אותו בַּהוא