קומי לך רעייתי יפתי יונתי תמתי ולכי לך קומי לך נשמתי אהובתי רוח אפי ולכי לך, לכי לך לעולם אחר, בו יש גדר, אין פורצים אנסים גנבים. לכי לך, אל תביטי אחור, אל תחשבי על הגוף הנרקב לו בשחור, אם תסתובבי להביט- תצטרכי לחזור, אני יודע שלא תעמדי בנסיון, אחרי הכל, את זו שאמרת לי- זכור! אל תחשוש, את המכה הקודמת צלחנו, גם על זו נגבור.       מוקדש לך