נכתב בדם מפצעי נפשי החבולה נופל לתהומות מנסה לעלות לקרוא למושיע ואין ערי המקלט אליהם נהגתי לברוח כשרע התמלאו מדבר חול ושממה צעקתי לחול שיקום ויושיע צעקתי לשמיים שירדו שיגעו שינסו להשפיע ואין עונה רק הד שחוזר על עצמו נכתב בדם הניגר מפצעי נפשי האומללה