מרגע לרגע

מידי פעם מטפס על הר, רק שיהיה לי מאיפה ליפול

פעור בפערך

סך הכל בן אדם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה