מרגע לרגע

מידי פעם מטפס על הר, רק שיהיה לי מאיפה ליפול

פעור בפערך

זה שיר פרידה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה