מרגע לרגע

מידי פעם מטפס על הר, רק שיהיה לי מאיפה ליפול

פעור בפערך

המלאך שלי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה