מרגע לרגע

מידי פעם מטפס על הר, רק שיהיה לי מאיפה ליפול

זה שיר פרידה

הדרך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה