מרגע לרגע

מידי פעם מטפס על הר, רק שיהיה לי מאיפה ליפול

הדרך

פעור בפערך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה