מרגע לרגע

מידי פעם מטפס על הר, רק שיהיה לי מאיפה ליפול

חילופי חומרים

**

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה