מסננת .

אולי אחר כך

גלגל. מלאך. כוכב.

1

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה