מסננת .

אולי אחר כך

תעזוב היום לה לה לה

כהוגן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה