לאחווה הפועלית, ישראלית - פלסטינית! מכל פינה, יוצא קול - תרועה. מעל ארצות - הלבנט; מהמפרץ הפרסי ועד האוקיאנוס האטלנטי, שחר תקווה חדשה, נישא. פועלי - האיזור - התאחדו! על הזכות ללחם - חוקיכם, עימדו איתן. העתיד יהיה בהיר; הוא יאיר מבטינו. אל המחר הפועלי, הגבירו משעל!