אש בליבו לכמהה ולשרוף במבטו כי כלו כל הקיצים אליו הפנו לו עורף שוחר דמים לטרוף ולבעור בשפתיו כי כל הקייצים אליו היו לו חורף נשרף בלהבה להעלות על מוקד כל מוקדי גוייתו השרופה מעשינה בלילות מחפש את אשר כלה ממנו שיברי קומתו השפופה משינה בחולות. מתכרבל בכדור ולא מצמר מחמם מתכנס בעיגולים מתרחק ותר. נוגע לא נוגע. מחפש בעצמו מציץ מין החרכים מגשש באפלה משתנק וקר. יודע לא יודע.