זהו לא קו הסיום, אך זוהי סוף הדרך, כמעט זהו קו מיוחד, לעייפי רגליים, וזחוחי מבט זוהי סוף הדרך, עוצר רגע להביט בשמיים, וצועק לאבא שלמעלה, היה שלום, בנתיים. זוהי סוף הדרך, רגע לפני הנפילה, אכזבתי אבא, איני ראוי למחילה אל תשלח לי מלאך, מנחה בדרך כי אמשכהו התהומה זוהי סוף אָבוֹדַתי אותך אז תן לי ואדומה שכח ממני רק לרגע ואם לא תתאפק תן לי נפילה קשה למען אתפרק.