לא. אינני שטוף דמעות, זו רק המליחות של- טעם החטא. לא. ליבי איננו לב של אבן, זהו רק פצע מגליד אטום ריגושים שחלפו. לא. זה לא אני, אלו רק שאריות עשנות של- ההוא שהייתי, ואיננו.