"בבשרנו הכבשי התעוררו דמי הסיקריקין" (אצ"ג) גם אתה נכזבת אחרון הנביאים כי לו היינו כבשים לא היו מעלים בנו בן שמונה לזבח גם אתה נכזבת אחרון לשפויים כי לו היינו כבשים אזי לא כילונו כבושים על אדמתנו. לא כבשים היינו ודמי הסיקריקין נשפכים פה כמו מים נבואתך אתה ניתנה לשוטים לשותים בצמא דם חללים. יד רומאית קראת לאויב אולם מהו שמו של יצור המוודא הריגה בילדה בת שנתיים אינני יודע לו היית עמנו אחרון הנביאים אולי היית אתה מוצא לזה שם.