ב"ה לו הייתי מדבר ודאי הייתה הרוח הופכת בי סופות של חול. לו הייתי נהר ודאי הייתה הרוח מטה בי קיצפון רועש. לו הייתי אוקיינוס ודאי הייתה הרוח חוללת בי גלים לרום. אך אדם אני והרוח לא נשאר לה אלא לייבש את הדמעות.