לא אומר "אמרתי לך" כשבביתך תיפול אחרונת החומות כשתמחי טיפה אחרונה של דם ותעצמי לנצח עיניים דוממות לא אומר "נקמתי היא בך" כשדם ילדייך ישטוף ברחובות כשתכמהי לחוש שוב על פנייך את מגען של אותן ידיים אוהבות רק ארכין את ראשי בכניעה ואשתוק ודעי לך שלא צחקתי לאידך; אך זכרי שללהב יש שני קצוות ויום יבוא ויגיע תורך