הראש של איברהים
אצלי בתיק
אספתי אותו מכביש
גהה

יש לו חיוך
ומבט מבסוט בעניים
הבעה מרוצה.

אתלה אותו
עם מסמר שמצאתי
בצומת.

מזכרת.

הראש של
אברהם
אצל נדה
בילקוט
הולכת איתו לבית ספר.

להשוויץ לילדים
מה אבא קצר
במכירת החיסול
האחרונה

 

נכתב בעקבות פיגוע בכביש גהה ב25/12/03