נועה של הים

השם אומר הכל......... וכל השאר בהמשך!

יום רודף יום

ואני קרבת אלוקים חפצתי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה