אל הים

אשר בגוש שנקטף

דמעותינו נאספו

נכספו

 

אל הים

אשר בגוש שנקטף

גם דמעות לא הורשו

וגורשו.