בת של מלך

מה אני? אני רק בן אדם עפר ואפר אני בחיי. קל וחומר במותי

רוח צפתית

השביל שלי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה