בת של מלך

מה אני? אני רק בן אדם עפר ואפר אני בחיי. קל וחומר במותי

חלומות האתמול וימות המחר

מה?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה