מכתב לחברה טובה.

 

התקשרת לבכות לי

חשבת שאצלי הכל בסדר

שהכר שלי כבר ספג את הכל

 

הוא לא ספג אפילו חצי

 

אמרת שאצלך יש קשיים

שישנם נפילות

לו ידעת בכמה סלעים

כמעט ושברתי את ציפורניי

כדי להאחז

...

 

אומרים שכשיש מקום בלב

יש מקום להכל

אולי ליבי רחב

אולי זו תחושתך

מוכנה לפנות לך מקום

בתוך הבכי

המהומה

הכאב

 

בתנאי אחד

שיחד

רק ביחד

נקום וניבנה