ים כחול

אוסף קבוצה

של פרטים קטנים

   למערכת שלמה

מים.

שמי מעלה

מחברים בגופם

פחמן וחמצן

למרקע חלקלק

מעודן.

אש מלבבת

מחזיקה בכוחה

להבות נפרדות

לרצד יחד

בחום.

רק חול מפוזר

גרגירים גרגירים

מסתגרים בעצמם

ללא חיבורים

ובכל זאת הם הקרקע

עליה חיים.