רציתי לכתוב ולכתוב

לבטא,

להוציא,

לפרוק,

לגלות,

למקד,

להסביר,

להקל.

 

אבל לא יצא כלום.

רק השטח רוגש ורוחש

והלב כמה ותמה.

ואני אוהבת מאוד

ורוצה עוד

אך לפעמים המעין נסתם.