ראובן ריבליס

"רק על עצי לספר ידעתי..." הלוואי. האדם הוא ספר המוטל בפינה אפלולית. הוא מחכה לזר הסקרן שיבוא ויציץ

זמן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה