שיר ערש

בוכים הם השמים

חלום?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה