שיר ערש

דרך

בוכים הם השמים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה