חִפַּשְׂתִּי

 

חפשתי את שאהבה נפשי

לא ידעתי האם יתכן ואפשי

 

כי שבר בת-עמי נוסק מרוֹמים

בוגדים בחוצות, שועלים בכרמים

 

זעקת-עם עולה ללא מענה

ועודנו סוּמים, אנה ואנֶה

 

אֵי רואה את ציון הגזורה?

אֵי רועה את צֹאן הפזורה?

 

 

מְצאֵנו ה´, קול דודי - התדפק

כבנים אלֵי אב

מתבטלים

נתרפק.