כזאת אנוכי

שקטה כמימי אגם

העגלה נעה במעגל

ורציתי והערתי והקצתי וזימרתי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה