כזאת אנוכי

שקטה כמימי אגם

צור ישראל וגואלו

משקלו של הסוף

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה