כזאת אנוכי

שקטה כמימי אגם

לזהות את עצמי

ערגה נארגת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה